Par mums
 
Uzdevumi.lv — digitāls mācību līdzeklis
Izglītības portāls Uzdevumi.lv darbojas kopš 2009. gada un piedāvā lielāko skolas mācību vielas un teorijas datubāzi Latvijā. Portāla satura izstrādē atbilstoši Latvijas izglītības standartiem ir piedalījušies vairāk nekā 30 dažādu mācību priekšmetu skolotāji, turklāt Virtuālās skolas saturs nepārtraukti tiek atjaunots un papildināts. Uzdevumi.lv darbība balstās uz ģenerācijas principa, ko nodrošina sistēma “Genexis”, vienam uzdevumam izveidojot lielu skaitu variantu, kas palīdz risināt norakstīšanas problēmu.
Kas ir Uzdevumi.lv?
Palīgs skolēniem

Patstāvīga neizprasto un neiespēto tēmu apgūšana. Gatavošanās ieskaitēm un Valsts pārbaudes darbiem. Mācīšanās no savām kļūdām un sekmju uzlabošana.

Sabiedrotais skolotājiem

Vienkāršo un modernizē skolotāju darbu un uzlabo skolēnu sekmes. Palīgs uzdevumu risinājuma gaitas skaidrošanai klasē. Elektronisku pārbaudes darbu un mājasdarbu izveide. Automatizēts vērtēšanas process un vērtējumu pārnešana uz E-klasi.

Atbalsts vecākiem

Digitāls privātskolotājs - portāls izskaidros bērnam to, kas vecākam piemirsies. Iespēja sekot līdzi bērna rezultātiem.

 
Fakti
> 5 000 000

uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos

> 150 000

reģistrētu skolotāju, skolēnu un vecāku

> 500

skolām Latvijā līgums ar Uzdevumi.lv

 
Misija
Padarīt mācību procesu aizraujošu
 
Palīdzēt skolēniem uzlabot zināšanas
 
Atvieglot skolotāja darbu
Vēsture

2007

Sākts darbs pie "Genexis" izstrādes. Sistēma nodrošina uzdevumu veidošanu un publicēšanu vairākās ģenerācijās. “Genexis” pieejams deviņās valodās, tai skaitā arī latviešu valodā.


2009

Darbu uzsāk Uzdevumi.lv - izglītības portāls, kurā iespējams trenēties skolas mācību tēmās, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem.


2010

Uzsākta savstarpēja sadarbība ar skolvedības sistēmu E-klase.


2014

Darbu uzsāk Uzdevumi.lv jaunā versija - vēl izskatīgāk, vēl kvalitatīvāk un vēl parocīgāk.

Mūsu komanda

Edgars Škutāns

direktors

Aigars Usāns

portāla vadītājs

Jānis Zariņš

pārdošanas vadītājs

Inese Liepa

pārdošanas speciāliste

Evija Tukiša

SM administratore

Ilmārs Cīrulis

satura redaktors

Skolotāji

satura izstrādātāji

Atsauksmes
V. Bucs, 6. klases skolēns

“Liels paldies jums! Ja ne jūs, man latviešu valodā nebūtu 8 balles.”

V. Ciekure, skolotāja

“Man ļoti patīk šis portāls - efektīvs, ērts un ar labu dizainu vienlaicīgi.”

U. Vilks, vecāks

“Paldies par lielisku produktu! Ja tāda nebūtu, es nezinu, kā es tiktu galā ar meitas sekmēm, kura ir stipri atpalikusi mācībās. Un kas ir pats interesantākais, lai arī mācīties viņai nepatīk, Uzdevumi.lv viņai tīri labi patīk :)”

RIIMC direktore Signe Neimane

“Šāda skolēna un skolotāja sadarbības forma mācību procesā ir interesanta un atbalstāma.”

Ginta Avotiņa, Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītāja

“Skolotāji atzīst, ka Uzdevumi.lv ir unikāls zināšanu trenažieris, kas ļauj apgūt un nostiprināt praktiski teorētiskās zināšanas, kā arī iegūt atgriezenisko saiti un mācīties no savām kļūdām.”

Marina Isupova, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

“Ērta un saprotama e-mācību vide skolotājiem un moderns mācību veids skolēniem, jo visi mācību priekšmeti visām (1.-12.) klasēm atrodas vienuviet.”

Mūsu klienti
Aizkraukles novads

Aizkraukles novads

 Bauskas novads

Bauskas novads

Gulbenes novads

Gulbenes novads

Daugavpils

Daugavpils

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Alojas novads

Jelgavas novads

Jelgavas novads

Ozolnieku novads

Ozolnieku novads

Jūrmala

Jūrmala

Durbes novads

Durbes novads

Ropaži

Ropažu novads

 Priekules novads

Priekules novads

Ludzas novads

Ludzas novads

Apes novads

Apes novads

 Alūksnes novads

Alūksnes novads

Nīcas novads

Nīcas novads

Skrundas novads

Skrundas novads

Saldus novads

Saldus novads

Mērsraga novads

Mērsraga novads

Engures novads

Engures novads

Tukuma novads

Tukuma novads

Dobeles novads

Dobeles novads

Kuldīgas novads

Kuldīgas novads

Grobiņas novads

Grobiņas novads

Skrīveru novads

Skrīveru novads

Līvānu novads

Līvānu novads

Preiļu novads

Preiļu novads

Madonas novads

Madonas novads

Amatas novads

Amatas novads

Naukšēnu novads

Naukšēnu novads

Rūjienas novads

Rūjienas novads

Mazsalacas novads

Mazsalacas novads

Rundāles novads

Rundāles novads

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas novads

Skolas

• Aizputes vidusskola

• Ābeļu pamatskola

• Ādažu vidusskola

• Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

• Biržu internātpamatskola

• Blīdenes pamatskola

• Carnikavas pamatskola

• Cesvaines vidusskola

• Cieceres internātpamatskola

• Druvas vidusskola

• Dzimtmisas pamatskola

• Ezernieku vidusskola

• Ērģemes pamatskola

• Gaiķu pamatskola

• Iecavas vidusskola

• Ikšķiles vidusskola

• Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

• Jaunjelgavas vidusskola

• Jelgavas 2. pamatskola

• Jelgavas 4. sākumskola

• Jelgavas 4. vidusskola

• Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

• Jelgavas Valsts ģimnāzija

• Jēkabpils Valsts ģimnāzija

• Krāslavas pamatskola

• Krāslavas Varavīksnes vidusskola

• Liepājas Valsts tehnikums

• Liepupes vidusskola

• Limbažu novada ģimnāzija

• Limbažu sākumskola

• Matīšu pamatskola

• Misas vidusskola

• Mores pamatskola

• Olaines 1. vidusskola

• Pamatskola "Universum"

• Pāles pamatskola

• Pļavniekkalna sākumskola

• Priekuļu vidusskola

• Raunas vidusskola

• Rāmuļu pamatskola

• Rekavas vidusskola

• Rencēnu pamatskola

• Rīgas 1. Tālmācības vidusskola

• Rīgas 1. vidusskola

• Rīgas 10. vidusskola

• Rīgas Angļu ģimnāzija

• Rīgas Juglas vidusskola

• Rīgas Komercskola

• Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola

• Rīgas Valsts tehnikums

• Siguldas 1. pamatskola

• Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"

• Stalbes vidusskola

• Stendes pamatskola

• Straupes pamatskola

• Talsu 2. vidusskola

• Talsu Valsts ģimnāzija

• Ulbrokas vidusskola

• Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs

• Vaboles vidusskola

• Vaiņodes vidusskola

• Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

• Valmieras 5. vidusskola

• Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centrs

• Vangažu vidusskola

• Varakļānu vidusskola

• Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

• Viļakas Valsts ģimnāzija

• Viļānu vidusskola

Skolas, kuru skolotāji ir apmācīti lietot Uzdevumi.lv
Kontakti
E-pasta adrese:
info@uzdevumi.lv
 
Tālrunis:
+ 371 67616191

Rekvizīti:
SIA "Uzdevumi.lv"
Reģ. nr.: LV40103604434
Jur. adrese: Audēju iela 15, Rīga, LV-1050
AS Swedbank LV33HABA0551034518910
AS SEB banka LV23UNLA0050019902606