Uzdevumi.lv 6 gadi!
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem un visiem citiem, kuri mūs atbalsta un izmanto Uzdevumi.lv mācību procesā!
5 000 000
Dažādi uzdevumu varianti
20 000 000
Atrisināti uzdevumi

Dabaszinības, 4. klase
Informātika, 5. klase
Matemātika, 9. klase
Valsts eksāmeni un ieskaite latviešu valodā, 9. klase
Krievu valoda, 10. klase

Statistika

Aktīvās skolas ikona Uzdevumi, teorijas materiāli un testi Aktīvās skolas ikona Aktīvās skolas Aktīvās skolas ikona Iegūtie punkti
18703 1475 8189333♦