Teorija

Drošības tehnikas noteikumi strādājot ar metālisko nātriju un kāliju
1. Metāliskais nātrijs un kālijs enerģiski reaģē ar ūdeni , bet izdalītais ūdeņradis sakarstot uzliesmo ar sprādzienu . Tāpēc darbos ar metālisku
kāliju un  nātriju jāievēro sevišķa piesardzība
2. Nedrīkst pieļaut šo metālu saskari ar ūdeni, mitriem priekšmetiem,kā
arī ar hloru saturošiem organiskiem šķīdinātājiem un cietu ogļskābo gāzi (sauso ledu)
3. Visi darbi ar metālisko nātriju un kāliju veicami velkmes skapī virs kivetēm izmantojot aizsargacenes un cimdus, izvairoties no ūdens un karstuma.
4. Aizliegts strādāt ar sārmu metāliem , ja kabinetā augsts mitruma %
5. Metāliskais nātrijs un kālijs glabājami tumšās stikla pudelēs ar pieslīpētiem stikla aizbāžņiem atūdeņotā petrolejā, parafīnā vai transformatoru eļļā, pudelēm savukārt jāatrodas metāla kastē ar smiltīm
6. Izņemot šos metālus  no traukiem , ievietojot mēģenēs vai aparātos , jālieto sausas pincetes vai tīģeļknaibles.Petroleju, parafīnu vai transformatoru eļļu no metālu virsmas noņem ar filtrpapīru.
7. Metālus griezt uz filtrpapīra ar sausu asu nazi. Pirmajai griešanai jānotiek zem transformatoru eļļas petrolejas lai noņemtu metālam peroksīdu kārtiņu, jo peroksīdu kārtiņai nākot saskarē ar metālu un gaisa skābekli var izsaukt sprādzienu.
8. Atlikumi(atgriezumi) kāliju un nātriju tīrot , jāsavāc speciālā traukā ar petroleju un dienas beigās jāiznīcina . Šo atgriezumu uzkrāšana uz nākošo dienu aizliegta.
9. Metāliskā nātrija vai kālija atlikumus izmest izlietnē vai papīrgrozā aizliegts
10. Līdz 2.gramiem lielus kālija un nātrija gabalus iznīcina izšķīdinot tos nelielām porcijām etilspirtā, bet iegūto šķīdumu izlejot kanalizācijā.
11. Iekārtas un traukus, kuros konstatē metāliskā nātrija un kālija klātbūtni , vispirms izmazgā ar etilspirtu , kamēr metāli izšķīst, bet pēc tam mazgā ar ūdeni
12. Degošais nātrijs un kālijs jādzēš ar pulverveida  ugunsdzēšamo  aparātu, sausām smiltīm, sausu magnēziju  vai azbesta plāksni .
Aizliegts dzēšanai lietot ūdeni, putu ugunsdzēšamos aparātus un ogļskābes aparātus