8. klase

 1. Ķīmijas priekšmets

 2. Fizikālās īpašības

 3. Tīras vielas un maisījumi

 4. Atoma uzbūve

 5. Vielas uzbūve

 6. Binārie savienojumi

 7. Fizikālie lielumi, to aprēķināšana

 8. Oksidēšanās

 9. Skābeklis

 10. Ūdeņradis

 11. Gaiss

 12. Skābes un bāzes

 13. Ūdens

9. klase

 1. Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība

 2. No izejvielas līdz produktam

 3. Ogļūdeņraži un to izmantošana

 4. Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana

 5. Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

 6. Cilvēks vielu pasaulē

10. klase

 1. Jēdzieni un metodes ķīmijā

 2. Dispersās sistēmas

 3. Atomu un vielu uzbūve

 4. Elektrolītiskā disociācija

 5. Reakcijas elektrolītu šķīdumos

 6. Ķīmisko reakciju norise

11. klase

 1. Metāli

 2. I A grupas metāli

 3. II A grupas metāli

 4. Alumīnijs (III B grupa)

 5. IV A grupas metāli

 6. Kompleksie savienojumi

 7. Varš

 8. Sudrabs

 9. Cinks, Mangāns

 10. Ogleklis

12. klase

 1. Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli

 2. Ķīmijas un vides tehnoloģijas

Ķīmijas olimpiādes

 1. Ķīmijas 58. valsts olimpiāde 2. posms

  1. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei 2017. gads

  2. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei 2017. gads

  3. Ķīmijas olimpiāde 11. klasei 2017. gads

  4. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei 2017. gads

Vispārīgā ķīmija 1. kurss

 1. Atkārtojums

 2. Atomu elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa raksturojums

 3. Ķīmiskās saites

 4. Vielu stāvokļi un mijiedarbību veidi

 5. Termodinamika

 6. Ķīmisko reakciju ātrums un līdzsvars

 7. Šķīdumi

 8. Protolītiskie līdzsvari

 9. Oksidēšanās - reducēšanās

 10. Metāli un to ķīmiskās īpašības

 11. Kompleksie savienojumi

 12. Elektroķīmiskie procesi

 13. Metālu korozija