Teorija

Uzdevumi

1. Disociācijas vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Jonu daudzums šķīdumā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Sārmu disociācija

Grūtības pakāpe: zema

2
4. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
5. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Jonu koncentrācija

Grūtības pakāpe: zema

2
7. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. pH

Grūtības pakāpe: zema

6

Metodiskie materiāli