Teorija

Uzdevumi

1. Disociācijas vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Jonu daudzums šķīdumā

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Sārmu disociācija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Jonu koncentrācija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Testi

1. pH

Grūtības pakāpe: zema

6♦

Metodiskie materiāli