Teorija

Uzdevumi

1. Ūdeņraža izplatība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ūdeņraža atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Ūdeņradis minerālu sastāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Ūdeņraža fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Ūdeņraža uzkrāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Ūdeņraža iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ūdeņradis dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Ūdeņradis II

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli