Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. Ūdeņraža izplatība 1♦
2. Ūdeņraža atoma uzbūve 2♦
3. Ūdeņraža fizikālās īpašības 1♦
4. Ūdeņraža uzkrāšana 1♦