Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

3♦
1. Ūdeņradis minerālu sastāvā 1♦
2. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības 1♦
3. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības 1♦