Teorija

Uzdevumi

1. Gaiss

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Gaiss

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli