Teorija

Uzdevumi

1. Oksidēšanās - reducēšanās jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

4♦
2. Oksidēšanās - reducēšanās

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Oksidēšanās - reducēšanās

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦
7. Elektroda standartpotenciāls

Grūtības pakāpe: zema

2,5♦
8. Elektroda standartpotenciāls

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Oksidēšanās - reducēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦

Metodiskie materiāli