Teorija

Uzdevumi

1. Oksīdu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Organisko vielu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Organisko vielu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Vielu klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Vielu atpazīšana pēc formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
8. Organiskas un neorganiskas skābes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Stehiometriskie aprēķini

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
10. Stehiometriskie aprēķini

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
11. Alkānu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Skābie un bāziskie oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Skābju formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Skābju atlikumu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Metāli un nemetāli

Grūtības pakāpe: zema

2♦
16. Hidroksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Sāļu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Sāļu šķīdība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Oksīdu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Oksīdu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
22. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
24. Organisko vielu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Skābes un sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
2. Metāli, nemetāli bāzes un oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Organiskās vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
4. Stehiometriskie aprēķini, reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
5. Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

32♦

Metodiskie materiāli