Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršas un saliktas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Metāli un nemetāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Metālu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Metālu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Nemetāli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Oksīdi un hidroksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Skābes un sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Oksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Hidroksīdu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Hidroksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Skābes atlikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Skābes atlikumu vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Skābes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Elektronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

3♦
17. Atoma kodola lādiņš

Grūtības pakāpe: zema

3♦
18. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Vienkāršas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Ķīmiskie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

28♦
3. Atoma kodols un elektronapvalks

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
4. Neorganisko vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

34♦

Metodiskie materiāli