Uzdevumi

1. Komplekso savienojumu nomenklatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Komplekso savienojumu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Komplekso savienojumu klases

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Komplekso savienojumu uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Komplekso savienojumu noārdīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Komplekso savienojumu stabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. Komplekso savienojumu reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli