Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Komplekso savienojumu nomenklatūra 2♦
2. Komplekso savienojumu uzbūve 4♦
3. Komplekso savienojumu klases 1♦
4. Komplekso savienojumu reakcijas 1♦
5. Komplekso savienojumu reakcijas 1♦