Teorija

Uzdevumi

1. Kārtas skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Protonu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Elektronu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Enerģijas līmeņi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Ārējais enerģijas līmenis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Neitronu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Izotopu vidējā relatīvā atommasa

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Izotopu sastāvs

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
10. Alfa sabrukšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Alfa sabrukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Alfa sabrukšana

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
13. Beta sabrukšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. Beta sabrukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Beta sabrukšana

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
16. Ārējā līmeņa elektronformula

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Elektronformula

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Ārējā enerģijas līmeņa elektronformula

Grūtības pakāpe: zema

2♦
19. Elektronformula

Grūtības pakāpe: zema

2♦
20. Nesapāroti elektroni

Grūtības pakāpe: zema

1♦
21. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: zema

1♦
22. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: zema

1♦
23. Elektronegativitāte

Grūtības pakāpe: zema

1♦
24. Kristāliskais režģis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
25. Kristāliskais režģis

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Elementārdaļiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Izotopi un radioakivitāte

Grūtības pakāpe: augsta

21♦
3. Elektronformulas

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
4. Ķīmiskā saite un kristāliskais režģis

Grūtības pakāpe: zema

3♦

Metodiskie materiāli