Teorija

Uzdevumi

1. Stikls

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Krāsains stikls

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Stikla ražošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Stiklašķiedra

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Stikla šķiedras izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Organiskais stikls

Grūtības pakāpe: zema

3♦
7. Cements un betons

Grūtības pakāpe: zema

3♦
8. Koksne

Grūtības pakāpe: zema

3♦
9. Metāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Metālu kaļamība un velmējamība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Metālu sakausējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Metālu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
13. Polietilēns

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Polimēru atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Atkritumu pārstrāde un šķirošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Bīstamie atkritumi un atkritumu apsaimniekošanas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Stikls un tā paveidi

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
2. Metāli

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Polimēri un atkritumu apsaimniekošana

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
4. Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

29♦

Metodiskie materiāli