Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

11♦
1. Polietilēns 2♦
2. Polimēru atpazīšana 2♦
3. Atkritumu pārstrāde un šķirošana 2♦
4. Bīstamie atkritumi un atkritumu apsaimniekošanas veidi 2♦
5. Bīstamie atkritumi 3♦