Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

29♦
1. Stikla ražošana 2♦
2. Stikla šķiedras izmantošana 2♦
3. Organiskais stikls 3♦
4. Cements un betons 3♦
5. Koksne 3♦
6. Metāli 2♦
7. Metālu kaļamība un velmējamība 2♦
8. Metālu sakausējumi 2♦
9. Metālu ķīmiskās īpašības 3♦
10. Atkritumu pārstrāde un šķirošana 2♦
11. Polimēru atpazīšana 2♦
12. Bīstamie atkritumi 3♦