Teorija

Uzdevumi

1. Alkāni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Alkānu molekulformulas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Ogļūdeņražu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Alkānu degšana

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
5. Metāns

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Nafta

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Nafta

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Dabasgāze

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Naftas pārstrāde

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Biodīzelis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Alkāni

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Nafta un dabasgāze

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Ogļūdeņraži un to izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦

Metodiskie materiāli