Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. Alkāni 1♦
2. Alkānu molekulformulas 2♦
3. Alkānu formulas 2♦