Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Naftas pārstrāde Naftas pārstrāde un benzīns

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ogļūdeņraži un alkāni Ogļūdeņražu un alkānu raksturojums
2. Ogļūdeņraži un alkāni Ogļūdeņražu un alkānu fizikālās īpašības, izmantošana un degšana
3. Nafta Naftas raksturojums, fizikālās un ķīmiskās īpašības un iegūšana
4. Dabasgāze Dabasgāzes raksturojums un sastāvs
5. Ogļūdeņražu un naftas iegūšana Ogļūdeņražu iegūšana no dabīgiem avotiem, naftas ieguve
6. Biodīzelis Biodīzeļa raksturojums, īpašības, ražošana Latvijā
7. Nafta Latvijā Nafta Latvijā, naftas vēsture
8. Pazīstamākie ogļūdeņraži I Metāns, etāns, propāns, butāns
9. Pazīstamākie ogļūdeņraži II Pentāns, heksāns, etilēns, acetilēns

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alkāni 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Alkānu struktūrformulu atpazīšana
2. Alkānu molekulformulas 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Alkānu formulu atpazīšana - Metāns, etāns, propāns, butāns, pentāns, heksāns.
3. Ogļūdeņražu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu iedalījums
4. Alkānu degšana 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Metāna, etāna, propāna, butāna, pentāna un heksāna degšanas vienādojumi
5. Metāns 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Metāna izmantošana
6. Nafta 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Naftas raksturojums un fizikālās īpašības
7. Nafta 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Naftas veidošanās un pārstrāde
8. Dabasgāze 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dabasgāzes raksturojums un sastāvs
9. Naftas pārstrāde 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Naftas pārstrādes produkti un benzīna raksturojums
10. Biodīzelis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Biodīzeļa īpašības un ražošana Latvijā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alkāni 00:10:00 vidēja 5♦ Alkānu struktūrformulas un molekulārformulas
2. Nafta un dabasgāze 00:12:00 vidēja 8♦ Naftas un dabasgāzes raksturojums atrašana dabā, naftas pārstrāde
3. Ogļūdeņraži un to izmantošana 00:30:00 vidēja 20♦ Tēmas uzdevumu apkopojums