Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

20♦
1. Alkānu molekulformulas 2♦
2. Ogļūdeņražu iedalījums 2♦
3. Alkānu degšana 4♦
4. Metāns 2♦
5. Nafta 2♦
6. Nafta 2♦
7. Dabasgāze 2♦
8. Biodīzelis 2♦
9. Alkānu formulas 2♦