Teorija

Uzdevumi

1. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Disperso sistēmu iedalījums

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
3. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Piesātināta šķīduma atdzesēšana

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
6. Šķīdības koeficienta nolasīšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Šķīdības koeficienta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Atšķaidīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Atšķaidīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Šķīdība un šķīdības līknes

Grūtības pakāpe: augsta

9♦
2. Šķīdumu aprēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli