Teorija

Uzdevumi

1. Ūdens

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Ūdens attīrīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Fizikālo īpašību analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vielu šķīdība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Vielu šķīdība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Masas daļas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Masas daļas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Masas daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Ūdens ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ūdens

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli