Teorija

Uzdevumi

1. Elektronu kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Kvantu skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kvantu skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5♦
4. Izvietojums orbitālēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Elektronu konfigurācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Atomu elektronapvalka uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Jonizācijas enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Elektrotieksme un elektronegativitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Elektrontieksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Elektronapvalka uzbūve un ķīmiskais elements

Grūtības pakāpe: vidēja

8,5♦
2. Atomu elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli