Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrona stāvoklis atomā Apskats par kvantu skaitļiem
2. Atomu elektronapvalka uzbūve Princips pēc kura elektroni novietojas orbitālēs.
3. Jonizācijas enerģija Ķīmiskā elementa raksturojums - jonizācijas enerģija
4. Elektrontieksme un Elektronegativitāte Ķīmiskā elementa raksturojums: elektrontieksme un elektronegativitāte

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu kustība 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Elektronu kustība atomos
2. Kvantu skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Apskats par kvantu skaitļiem
3. Kvantu skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 5,5♦ Apskats par kvantu skaitļiem
4. Izvietojums orbitālēs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektronu izvietojums orbitālēs
5. Elektronu konfigurācija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Elementu pilnās elektronformulas
6. Atomu elektronapvalka uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tests par atomu elektronapvalka uzbūvi
7. Jonizācijas enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ķīmiskā elementa raksturojums - jonizācijas enerģija
8. Elektrotieksme un elektronegativitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tests par ķīmiskā elementa raksturojumu
9. Elektrontieksme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektrontieksmes datu pielietošana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronapvalka uzbūve un ķīmiskais elements 00:00:00 vidēja 8,5♦ Tests par atoma elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa īpašību raksturojums
2. Atomu elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa raksturojums 00:00:00 vidēja 9♦ Kvantu skaitļi, elektronu konfigurācija, jonizācijas enerģija, elektrontieksme un elektronegativitāte.