Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Ķīmijas priekšmets 3♦
2. Vielas un ķermeņi 2♦
3. Atomi 1♦
4. Priekšmeti 1♦