Teorija

Organiskās un neorganiskās vielas
Organiskās vielas ir oglekli saturošas vielas, kas plaši sastopamas dzīvajā dabā. Organiskās vielas parasti ir degošas. Organiskās vielas parasti iedala kā ogļūdeņražus (oglekļa un ūdeņraža savienojumi) un ogļūdeņražu atvasinājumi - ogļūdeņraži, kuru molekulā viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar kādu citu atomu vai ar daļu no kādas citas organiskas vielas molekulas. Organiskās vielas var saturēt arī vairāk kā vienu funkcionālo grupu, piem., aminoskābes.
Biosfērā kā organiskās vielas ir sastopami - lipīdi jeb tauki, olbaltumvielas, ogļhidrāti, nukleīnskābes
tauki jeb lipīdi, ciete, glikoze, celuloze - šīs vielas ir ogļhidrāti
 
Neorganiskās vielas iedalās vienkāršās vielās(metālos un nemetālos) un saliktās vielās (oksīdi, bāzes, skābes, sāļi) 
Piemērs:
Neorganisko vielu piemēri - skābeklis, ūdens, māls, dolomīts, ģipsis, smilts, ogļskābā gāze.
Neorganiskās vielas iedalās:
Vienkāršās vielās - metālos un nemetālos
Piemērs:
Metālu piemēri - litijs, nātrijs, dzelzs
Nemetālu piemēri - skābeklis, sērs, slāpeklis
Ķīmiskajos savienojumos jeb saliktās vielās - skābēs, bāzēs, oksīdos un sāļos
Piemērs:
Skābju piemēri - sērskābe sālsskābe
Oksīdu piemēri -oglekļa dioksīds, alumīnija oksīds
Bāzu piemēri - litija hidroksīds, nātrija hidroksīds
Sāļu piemēri - nātrija hlorīds jeb vārāmā sāls, kālija nitrāts
neorganiskasvielas.bmp
Organisko un neorganisko vielu izplatība dabā.
orgneorgdabā.bmp
Atsauce:
http://b1v.lv/wp-content/files/biologija_11/default.aspx@tabid=9&id=310.html#navtop