Teorija

Vielu ķīmiskās pārvērtības
Pārvērtības, kurās viena viela pārvēršas citā vielā ar jaunām īpašībām, sauc par ķīmiskām pārvērtībām, piemēram, rūsēšana, trūdēšana, pūšana. Tādas pārvērtības ar vielu var notikt tikai vienu reizi.
Ķīmiskas īpašībasĶīmiskas pārvērtības
Vielas spēja pārvērsties par citām vielām vai reaģēt  ar tām Rodas jaunas vielas ar citām īpašībām
Piemēram, vielas spēja:
•  degt
•  eksplodēt
•  apsūbēt
•  pūt
•  rūsēt
Piemēri:
•  degšana
•  apsūbēšana
•  pūšana
•  rūsēšana
Dzelzs gaisā iedarbojas ar skābekli un veidojas rūsa. To sauc par rūsēšanu. Ja dzelzs atrodas mitrumā, rūsēšana notiek ātrāk. Lai samazinātu rūsēšanu, jāpanāk, lai gaiss nepieskaras dzelzij. To var panākt, piemēram, detaļu nokrāsojot vai ieeļļojot.rūsēšana.png
Noteikti esi novērojis, ka augļi ar laiku kļūst brūni, mīksti un maina smaržu. Šo procesu sauc par pūšanu. Tā ir ķīmiska pārvērtība, kuru izraisa baktērijas. Dabā pūšana ir nepieciešama, lai sadalītos bojā gājušie organismi, atbrīvojot vielas un vietas jaunajiem organismiem.pūš.png
Vēsā laikā baktēriju iedarbībā notiek vielu, piemēram, lapu un koksnes sairšana, ko sauc par trūdēšanu.
trūd.png
 
Arī rūgšana ir ķīmiska pārvērtība. Mīklai rūgstot, izdalās ogļskābā gāze, tāpēc mīklā veidojas daudz burbulīšu, tās daudzums palielinās.rūgšana.png
Arī degšana ir ķīmiska pārvērtība. Daudzas vielas (koks, benzīns, akmeņogles u.c.) degot izdala ogļskābo gāzi.
degšanaķīmp.png
Atsauce:
http://www.irlaiks.lv/drinks/otherdrinks/others/article.php?id=8083757
http://unity.lv/lv/news/361899/
http://www.dzm.lu.lv/dbz/IT/D_10/default.aspx@tabid=13&id=735.html
 http://www.srgc.org.uk/bulblog/log2004/200704/Rot%20on%20new%20bulbs.jpg