Teorija

Ķīmijas priekšmets
  
Ķīmija ir zinātnes nozare, kurā pēta vielu sastāvu, īpašības, pārvērtības un parādības, kas saistītas ar šīm pārvērtībām, izstrādā racionālas vielu iegūšanas un pārstrādes metodes.
Tā ir viena no nozīmīgākajām un plašākajām dabaszinātnēm.
 
chemistry image.png
Svarīgi!
Galvenās ķīmijas nozares ir:
• neorganiskā ķīmija,
• organiskā,
• analītiskā,
• fizikālā  ķīmija
Ķīmija ir arī kā praktiska nozare (metālu iegūšana, krāsošana un tā tālāk).
Ķīmija ir veidojusies cilvēkam izzinot, novērojot un pētot dabas norises un parādības. Par vienu no pirmajiem ķīmijas pielietojumiem varētu tikt uzskatīta apzināta uguns lietošana.
Modernā ķīmija ir tikai aptuveni divsimt gadus veca.
Ķīmija ir vajadzīga, lai no vielām, kas atrodas dabā iegūtu citas vielas, kuras izmanto dažādās nozarēs:
 
Lauksaimniecībā:
 
 
lauksaimn.png
Celtniecībā:
 
celtn.png
Ar ķīmiju mēs sastopamies katru dienu, piemēram, vannasistabā - zobupasta, ziepes, šampūns un citi līdzekļi, virtuvē - citronskābe, vārāmā sāls, cukurs, etiķis, saimniecībā dažādi mazgāšanas līdzekļi un citi ķīmiskie savienojumi.
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABmija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Viela
http://lv.wikipedia.org/wiki/Fizik%C4%81ls_%C4%B7ermenis