Grūtības pakāpe:
00:16:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības 2♦
2. Pētnieciskā darbība ķīmijā 1♦
3. Organiskas un neorganiskas vielas 1♦
4. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 1♦