Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmijas priekšmets Ieskats par ķīmijas priekšmetu
2. Vielas un ķermeņi Vielas un ķermeņi
3. Vielu ķīmiskās pārvērtības Vielu ķīmiskās pārvērtības
4. Vielu fizikālās pārvērtības Vielu fizikālās pārvērtības
5. Organiskā un neorganiskā ķīmija Organiskā un neorganiskā ķīmija
6. Organiskās un neorganiskās vielas Organisko un neorganisko vielu pazīmes
7. Pētnieciskā darbība ķīmijā Pētnieciskā darbība ķīmijā, pētījuma posmi
8. Ķīmijas vēsture Ķīmijas attīstības vēsture
9. Ievērojamākie ķīmiķi, kas saistīti ar Latviju Latvijas ievērojamākie ķīmiķi
10. Pasaules ievērojamākie ķīmiķi Pasaules ievērojamākie ķīmiķi
11. Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā
12. Drošības tehnikas noteikumi Drošības tehnikas noteikumi izpildot laboratorijas darbus ķīmijas laboratorijā
13. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā Drošības noteikumi strādājot ar skābēm un bāzēm
14. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā Darba drošības noteikumi strādājot ar metālisko nātriju un kāliju
15. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā Drošības tehnika strādājot ar organiskajiem šķīdinātājiem
16. Bīstamība Ķīmisko vielu marķējums, bīstamības simboli
17. Bīstamība Bīstamības lapas, bīstamības klasifikācija
18. Laboratorijas trauki Ķīmiskās laboratorijas trauki
19. Laboratorijas trauki II Laboratorijas trauki turpinājums
20. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā Darba paņēmieni veicot ķīmiskos eksperimentus

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas priekšmets 1. izziņas līmenis zema 3♦ Ķīmija kā zinātne un tās apakšnozares
2. Vielas un ķermeņi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Jēdzieni viela un ķermenis
3. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības
4. Vielu fizikālās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vielu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības
5. Vielu ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vielu ķīmiskās pārvērtības
6. Pētnieciskā darbība ķīmijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pētnieciskā darbība ķīmijā, pētījuma posmi
7. Ķīmijas vēsture 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ķīmijas attīstības vēsture līdz 16. gs.
8. Ievērojamākie ķīmiķi, kas saistīti ar Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ar Latviju saistītu ķīmiķu sasniegumi ķīmijas vēsturē
9. Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā
10. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vispārējie darba drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā
11. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darba drošības noteikumi strādājot ar metālisko nātriju un kāliju
12. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Drošības noteikumi strādājot ar skābēm un bāzēm
13. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Drošības tehnika strādājot ar organiskajiem šķīdinātājiem
14. Bīstamība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Bīstamības simbolu atpazīšana
15. Drošības etiķete 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Datu nolasīšana no etiķetes
16. Laboratorijas trauki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Laboratorijas trauku atpazīšana pēc zīmējuma
17. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darba paņēmieni veicot ķīmiskos eksperimentus
18. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pārvērtību atpazīšana pēc attēla

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas un ķermeņi 00:10:00 zema 7♦ Izpratne par jēdzieniem viela un ķermenis
2. Ķīmija kā zinātne 00:16:00 vidēja 5♦ Vielu pārvērtības, ķīmijas apakšnozares
3. Ķīmijas vēsture 00:00:00 vidēja 2♦ Ļoti īss tests par ķīmijas vēsturi un ievērojamākajiem Latvijas ķīmiķiem
4. Ķīmijas laboratorija 00:20:00 vidēja 10♦ Tests pirms laboratorijas darba. Iekšējie kārtības un drošības noteikumi. Laboratorijas piederumi.