9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas 12. klases matemātikas eksāmena formulas
2. Skolēnam Par nodaļu Ģeometrijas atkārtojums
3. Pitagora teorēma Pitagors un viņa teorēma. 8.klase
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūris Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī. 9.klase.
5. Kosinusu teorēmas izmantošana Patvaļīga trijstūra elementu aprēķināšana. 10.klase.
6. Sinusu teorēmas izmantošana Patvaļīga trijstūra elementu aprēķināšana. 10.klase.
7. Leņķi un nogriežņi riņķa līnijā Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi un leņķi. 10.klase.
8. Vektora projekcija un ģeometriskā projekcija Vektora projekcija, vektora ģeometriskā projekcija. 10.klase
9. Slīpne un slīpnes projekcija plaknē Slīpne un tās projekcija plaknē. 11. klase.
10. Divplakņu kakts, tā attēlošana Divplakņu kakta jēdziens un attēlošana. 11.klase.
11. Trijstūra laukums un Hērona formula Hērona formula, tās pielietojums. 10.klase
12. Triju perpendikulu teorēma (TPT) Triju perpendikulu teorēma. 11. klase.
13. Prizmas diagonāļu un skaldņu veidotie leņķi Prizmas diagonāļu veidotie leņķi ar skaldnēm. 11. klase
14. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formula Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formula. 11. klase.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četrstūri 00:00:00 vidēja 14p. Atkārto paralelograma, romba, taisnstūra īpašības, pazīmes un aprēķināšanu! (8. klase).
2. Viduslīnija 00:00:00 vidēja 11p. Pārbaudi zināšanas par viduslīniju un mediānu! (8. klase).
3. Taisnleņķa trijstūris 00:00:00 vidēja 7p. Atkārto Pitagora teorēmu un trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī! (8. un 9.kl.)
4. Trijstūra laukums 00:00:00 vidēja 12p. Atkārto trijstūra laukuma formulas un to pielietojumu! (8. un 10. klase)
5. Patvaļīgs trijstūris 00:00:00 vidēja 7p. Atkārto kosinusa un sinusa teorēmu! (10. klase)
6. Leņķi riņķī 00:00:00 vidēja 9p. Pārbaudi zināšanas par centra leņķi, ievilktu leņķi un pieskaru nogriežņiem (8. klase).
7. Leņķi riņķī 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi savas zināšanas par dažādiem leņķiem riņķī, (10.klase).
8. Vektori 00:00:00 vidēja 15p. Pārbaudu zināšanas par vektoru izteikšanu, projekcijām, koordinātām! (10. klase)
9. Ģeometriskie pārveidojumi 00:00:00 vidēja 9p. Atkārto centrālo un aksiālo simetriju, paralēlo pārnesi, pagriezienu un homotētiju! (9. un 11.klase)
10. Slīpnes 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudi savas zināšanas par slīpni pret plakni (11. klase).
11. Divplakņu kakts 00:00:00 vidēja 7p. Atkārto TPT un pārbaudi zināšanas par divplakņu kaktu! (11. klase).
12. Kubs 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par kuba aprēķināšanu (11. klase)
13. Trijstūra prizma 00:00:00 vidēja 7p. Atkārto trijstūra prizmas aprēķināšanu! (11. klase)
14. Četrstūra prizma 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi savas zināšanas par taisnu četrstūra prizmu! (11. klase)
15. Prizma 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par sešstūra prizmu un maksimālās vērtības noteikšanu! (11.klase)