9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Trijstūra prizmas pamata laukums un H 2p.
2. Trijstūra prizmas tilpums 2p.
3. Prizmas diagonāles leņķis ar sānu skaldni 1p.
4. Šķēluma laukums trijstūra prizmā 2p.