Trijstūris
Trijstūris
Trijstūris
SΔ=aha2SΔ=12absinγSΔ=abc4RSΔ=prSΔ=ppapbpc
Trijstūris
asinα=bsinβ=csinγ=2RR=a2sinαa2=b2+c22bccosα
 
Bisektrises īpašība
 ADDC=ABBC
trijsturis 1.jpg
Mediānu īpašība
BOOD=AOOF=COOE=21
trijsturis 2.jpg
 
Viduslīnijas īpašība ED=12BC
trijsturis 3.jpg
Taisnleņķa trijstūris
Regulārs trijstūris
Līdzīgi trijstūri
hc - augstums pret hipotenūzu
ac, bc - katešu projekcijas uz hipotenūzas
hc2=acbca2=accb2=bcca2b2=acbc
h=a32r=a36R=a33S=a234
ABA1B1=ACA1C1=BCB1C1=PP1=kSABCSA1B1C1=k2
Paralelograms
Ievilkti un apvilkti četrstūri
Trapece
2a2+b2=d12+d22S=ah=absinα
Ievilkts četrstūris ABCD
A+C=B+D
 
Apvilkts četrstūris ABCD
AB+CD=AD+BC
S=a+b2h
 
 
 
Nogriežņi un leņķi, kas saistīti ar riņķa līniju
Regulāri \(n\)-stūri
     RINKIS.jpg            RINKIS 2.jpg
BSA=12BA+CDEAC=12FDECASSC=BSSDFBG=12FBAB2=ACADAEAF=ACAD
  S=12Pran=2Rsin180onan=2rtg180on
 
 
  
Prizma
Konuss
Riņķis un riņķa līnija
V=SH
 
Cilindrs
Ss=2πRHV=πR2H
Ss=πRlSs=πl2α360oV=πR2H3Nošķeltskonuss
 
Nošķelts konuss
Ss=πR1+R2lV=πH3R12+R1R2+R22
C=2πRIα=πrα180oS=πR2Ssekt=πr2α360o
Piramīda
Lode un tās daļas
Vektori
Ss.reg.=12PhsSs.reg.=SpamatacosαV=13SH
 
Nošķelta piramīda
Ss.reg.n.=12P1+P2hsV=H3S1+S2+S1S2
S=4πR2V=43πR3Ssegm.sf.virsma=2πRHVsegmentam=πH2RH3Vsekt=23πR2H
H - segmenta augstums
Ax1;y1Bx2;y2AB=x2x1;y2y1a=ax;ayb=bx;bya+b=ax+bx;ay+byab=axbx;aybya=ax2+ay2