Ģeometrijas atkārtojums ir veidots, lai Tev būtu vieglāk atcerēties svarīgākos pamatskolas un vidusskolas ģeometrijas likumus.

Šajā nodaļā ir dotas tikai dažas svarīgākās ģeometrijas teorijas.
Visus testos dotos uzdevumus un tiem atbilstošās teorijas var atrast portālā pie testā norādītās klases.
Atkārtojumā nav dotas 12. klasē apgūstamās tēmas.
 

Izmanto dotās saites pie uzdevumiem  uz atbilstošo teoriju, tas palīdzēs efektīvāk atkārtot pamatskolas vielu.
Atceries, ka 12. klases eksāmenā ir jāzina visa matemātika, sākot vismaz no 5. līdz 12. klasei.

Izmanto racionāli atlikušo laiku līdz eksāmenam, matemātikas pamatus apgūsti mājās portālā Uzdevumi.lv, bet skolas konsultācijās attīsti pētnieciskā un radošā darba iemaņas!

Noteikti atkārto mācību vielu, portālā risinot iepriekšējo gadu 9. un 12. klases eksāmenus un iepriekšējā gada Valsts centralizētā eksāmena paraugus 12. klasei.

Patīkamu gatavošanos matemātikas eksāmenam!
 
Ikosaedrs.gif
 
Virtuālās skolas skolotāja Laima Baltiņa