Taisnu prizmu, kuras pamats ir taisnstūris, sauc par taisnstūra paralēlskaldni.
Trīs šķautnes, kas iziet no vienas un tās pašas taisnstūra paralēlskaldņa virsotnes, sauc par dimensijām.
 
taisnstura prizma - Copy.JPG
  
Šajā piemērā trīs dimensijas ir šķautnes DA,DC,DD1
Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāles garuma kvadrāts ir vienāds ar triju dimensiju garumu kvadrātu summu:
D2=a2+b2+c2, kur a, b, c ir dimensijas jeb platums, garums un augstums.
(Līdzīgi kā Pitagora teorēma, tikai klāt nāk trešā dimensija.)
Zīmējumā sanāk DB12=DA2+DC2+DD12
Svarīgi!
Atceries, ka taisnstūra paralēlskaldnī visas diagonāles ir vienāda garuma: DB1=CA1=AC1=BD1
 
Kuba diagonāļu formula
 
kubs ar a lielumiem.JPG
Tā kā kubam visu dimensiju garumi ir vienādi, apzīmēsim ar a, tad D2=a2+a2+a2=3a2.
No abām pusēm izvelkot sakni, iegūst kuba diagonāles formulu: D=a3