Par divplakņu kaktu sauc figūru, kuru veido divas pusplaknes ar kopīgu robežu, ja abas pusplaknes neatrodas vienā plaknē.
kakts 3.JPG
Abas pusplaknes sauc par divplakņu kakta skaldnēm.
Kopīgo taisni sauc par divplakņu kakta šķautni.
Divplakņu kakta leņķis ir leņķis starp perpendikuliem, kas novilkti katrā no kakta skaldnēm pret tā šķautni.
 
kakts 2 - Copy.JPG
Lai iezīmētu divplakņu kakta leņķi:
  1. izvēlas punktu B uz divplakņu kakta šķautnes NM
  2. no B velk ABMN un BCMN
  3. leņķis ABC starp abiem perpendikuliem ir divplakņu kakta leņķis.
 
Divplakņu kaktu var attēlot dažādi. Piemēram:
Kakts 1 - Copy.JPG
 
Bieži vien uzdevumu risināšanā izmanto shematisku divplakņu kakta attēlojumu:
kakts 4.jpg
 
Piemērs:
Piemērs, kurā izdevīgi lietot shematisku divplakņu kakta attēlojumu.
 
Divplakņu kakta lielums ir 60°. Tā iekšpusē ņemts punkts A atrodas vienādā 8 cm attālumā no abām skaldnēm. Kāds ir attālums līdz divplakņu kakta šķautnei?
Kakts 1 - Copy - Copy (2).JPG
  
Šajā zīmējumā būs vieglāk saskatīt sakarības taisnleņķa trijstūros.
kakts 5.jpg