Teorija

Uzdevumi

1. Skaitliska daļa kā daļu summa I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienkārša algebriska daļa kā divu daļu summa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaitliska daļa kā daļu summa II

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Saknes kārtas noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Nenoteikto koeficientu metodes algoritms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Racionālas daļas sadalīšana elementārdaļās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Mācāmies nenoteikto koeficientu metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei IV

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. *Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. *Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. *Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. *Nenoteikto koeficientu metode 1. un 2. kārtas saknēm

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Sadali racionālu daļu elementārdaļās I

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Sadali racionālu daļu elementārdaļās II

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem