Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Algebrisko daļu pārveidojumi dokumentos Atsauces uz dokumentiem: valsts standartu un Skola2030 programmu.
3. Atbalsts skolotājam. Nenoteikto koeficientu metode 1. un 2. kārtas saknēm Darbam ar spējīgiem skolēniem. Piemērs, ja daļas saucējam ir vienkāršas un 2. kārtas saknes.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei Piemērs ar kvadrāttrinomu saucējā.
2. Nenoteikto koeficientu metode saknei ar otro kārtu Piemērs, kur daļas saucējā ir starpības kvadrāts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliska daļa kā daļu summa I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veido izpratni par daļas uzrakstīšanu kā summu. Saucēji nemainās.
2. Vienkārša algebriska daļa kā divu daļu summa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veido izpratni par algebriskas daļas uzrakstīšanu summas veidā. Otrs skaitītājs ir negatīvs.
3. Skaitliska daļa kā daļu summa II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veido izpratni par to, ka saucēju sadalot reizinātājos, skaitlisku daļu var uzrakstīt kā daļu summu.
4. Saknes kārtas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka daļas saucēja saknes kārtu.
5. Nenoteikto koeficientu metodes algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot nenoteikto koeficientu metodes algoritmu. Izvēlas pareizus soļus.
6. Racionālas daļas sadalīšana elementārdaļās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daļas saucējs kvadrāttrinoms. Uzraksta sadalījumu elementārdaļās ar nenoteiktiem koeficientiem, nav jārisina līdz galam.
7. Mācāmies nenoteikto koeficientu metodi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Uzdevumu pilda pa soļiem. Saucējs jau ir sadalīts reizinātājos. Pirmās kārtas saknes. Skaitītājā konstante.
8. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saucējs jau ir sadalīts reizinātājos. Skaitītājā konstante.
9. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saucējs kvadrāttrinoms, skaitītājā konstante. Elementārdaļu skaitītājā 1 un -1.
10. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaitītājā x+m. Saucējs x^2+ax.
11. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei IV 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skaitītājā ax+b. Saucējs kvadrāttrinoms.
12. *Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitītājā pirmās pakāpes binoms. Saucējā mainīgā kvadrāts. *Šī prasme netiks pārbaudīta eksāmenā.
13. *Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitītājā pirmās pakāpes binoms. Saucējā dots summas kvadrāts. *Šī prasme netiks pārbaudīta eksāmenā.
14. *Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skaitītājā pirmās pakāpes binoms. Saucējā prot iegūt starpības kvadrātu. *Šī prasme netiks pārbaudīta eksāmenā.
15. *Nenoteikto koeficientu metode 1. un 2. kārtas saknēm 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Daļas saucējam ir viena 1. kārtas un viena 2. kārtas sakne. *Šī prasme netiks pārbaudīta eksāmenā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteikto koeficientu metode, ja sakne ir vienkārša Citi vidēja 2 p. Skaitītājā konstante. Saucējs kvadrāttrinoms.
2. *Nenoteikto koeficientu metodes algoritms Citi vidēja 4 p. Prot nenoteikto koeficientu metodes algoritmu. Izvēlas pareizus soļus.
3. *Nenoteikto koeficientu metode, ja saknei ir 2. kārta I Citi vidēja 2 p. Saucējā ir dots starpības kvadrāts.
4. *Nenoteikto koeficientu metode, ja saknei ir 2. kārta II Citi vidēja 4 p. Saucējā prot iegūt summas kvadrātu.
5. *Nenoteikto koeficientu metode, ja saknēm 1. un 2. kārta Citi augsta 4 p. Daļas saucējam ir viena 1. kārtas un viena 2. kārtas sakne.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sadali racionālu daļu elementārdaļās I 00:20:00 vidēja 9 p. Lieto nenoteikto koeficientu metodi ar pirmās kārtas sakni.
2. Sadali racionālu daļu elementārdaļās II 00:30:00 vidēja 8 p. Lieto nenoteikto koeficientu metodi ar otrās kārtas sakni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteikto koeficientu metode 1 kārtas saknei 00:20:00 vidēja 11 p. Sadala racionālu daļu elementārdaļās. Lieto nenoteikto koeficientu metodi vienkāršai saknei un divkāršai saknei.
2. Nenoteikto koeficientu metode augstākas kārtas saknei 00:20:00 vidēja 7 p. Šī prasme netiks pārbaudīta eksāmenā. Sadala racionālu daļu elementārdaļās. Lieto nenoteikto koeficientu metodi vienkāršai saknei un divkāršai saknei.