Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Algebrisko daļu pārveidojumi dokumentos Atsauces uz dokumentiem: valsts standartu un Skola2030 programmu.
3. Atbalsts skolotājam. Nenoteikto koeficientu metode 1. un 2. kārtas saknēm Darbam ar spējīgiem skolēniem. Piemērs, ja daļas saucējam ir vienkāršas un 2. kārtas saknes.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei Piemērs ar kvadrāttrinomu saucējā.
2. Nenoteikto koeficientu metode saknei ar otro kārtu Piemērs, kur daļas saucējā ir starpības kvadrāts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliska daļa kā daļu summa I 1. izziņas līmenis zema 1p. Veido izpratni par daļas uzrakstīšanu kā summu. Saucēji nemainās.
2. Vienkārša algebriska daļa kā divu daļu summa 1. izziņas līmenis zema 1p. Veido izpratni par algebriskas daļas uzrakstīšanu summas veidā. Otrs skaitītājs ir negatīvs.
3. Skaitliska daļa kā daļu summa II 1. izziņas līmenis zema 1p. Veido izpratni par to, ka saucēju sadalot reizinātājos, skaitlisku daļu var uzrakstīt kā daļu summu.
4. Saknes kārtas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka daļas saucēja saknes kārtu.
5. Nenoteikto koeficientu metodes algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot nenotekto keeficientu metodes algoritmu. Izvēlas pareizus soļus.
6. Racionālas daļas sadalīšana elementārdaļās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļas saucējs kvadrātrinoms. Uzraksta sadalījumu elementātdaļās ar nenoteiktiem koeficientiem, nav jārisina līdz galam.
7. Mācāmies nenoteikto koeficientu metodi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Uzdevumu pilda pa soļiem. Saucējs jau ir sadalīts reizinātājos. Pirmās kārtas saknes. Skaitītājā konstante.
8. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucējs jau ir sadalīts reizinātājos. Skaitītājā konstante.
9. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucējs kvadrātrinoms, skaitītājā konstante. Elementārdaļu skaitītājā 1 un -1.
10. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaitītājā x+m. Saucējs x^2+ax.
11. Nenoteikto koeficientu metode vienkāršai saknei IV 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaitītājā ax+b. Saucējs kvadrātrinoms.
12. Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitītājā pirmās pakāpes binoms. Saucējā mainīgā kvadrāts.
13. Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitītājā pirmās pakāpes binoms. Saucējā dots summas kvadrāts.
14. Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaitītājā pirmās pakāpes binoms. Saucējā prot iegūt starpības kvadrātu.
15. Nenoteikto koeficientu metode 1. un 2. kārtas saknēm 2. izziņas līmenis augsta 4p. Daļas saucējam ir viena 1. kārtas un viena 2. kārtas sakne.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteikto koeficientu metode, ja sakne ir vienkārša Citi vidēja 2p. Skaitītājā konstante. Saucējs kvadrātrinoms.
2. Nenoteikto koeficientu metode, ja saknei ir 2. kārta I Citi vidēja 2p. Saucējā ir dots starpības kvadrāts.
3. Nenoteikto koeficientu metode, ja saknei ir 2. kārta II Citi vidēja 4p. Saucējā prot iegūt summas kvadrātu.
4. Nenoteikto koeficientu metode, ja saknēm 1. un 2. kārta Citi augsta 4p. Daļas saucējam ir viena 1. kārtas un viena 2. kārtas sakne.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sadali racionālu daļu elementārdaļās I 00:20:00 vidēja 9p. Lieto nenoteikto koeficientu metodi ar pirmās kārtas sakni.
2. Sadali racionālu daļu elementārdaļās II 00:30:00 vidēja 8p. Lieto nenoteikto koeficientu metodi ar otrās kārtas sakni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteikto koeficientu metode 1 kārtas saknei 00:20:00 vidēja 11p. Sadala racionālu daļu elementārdaļās. Lieto nenoteikto koeficientu metodi vienkāršai saknei un divkāršai saknei.
2. Nenoteikto koeficientu metode augstākas kārtas saknei 00:20:00 vidēja 7p. Sadala racionālu daļu elementārdaļās. Lieto nenoteikto koeficientu metodi vienkāršai saknei un divkāršai saknei.