Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Saknes kārtas noteikšana 1p.
2. Nenoteikto koeficientu metode 2. kārtas saknei III 3p.
3. Nenoteikto koeficientu metode 1. un 2. kārtas saknēm 4p.