Par daļveida racionālu funkciju sauc divu polinomu attiecību. 
Ja skaitītāja polinoma pakāpe ir mazāka nekā saucēja polinoma pakāpe, tad šo polinomu attiecību sauc par īstu daļveida racionālu funkciju.
Piemēram, 1x2;x+4x22x+3;xx21.
 
Katru īstu daļveida racionālu funkciju var izteikt kā summu, kuras saskaitāmie ir visvienkāršākās algebriskās daļas - elementārdaļas.
 
Aplūkosim kā īstu daļveida racionālu funkciju var sadalīt elementārdaļās, t. i., izteikt to kā elementārdaļu summu ar nenoteiktiem koeficientiem.
 
Vidusskolas kursā aplūko tikai divu veidu elementārdaļas - reālām saknēm.
 
1) Katrai reālai vienkāršai saknei atbilst elementārdaļa Axa.
2) Reālai saknei ar kārtu \(k\) (\(k>1\)) atbilst \(k\) elementārdaļas A1xa+A2xa2+...+Akxak.
 
Kad īsta daļveida racionāla funkcija ir izteikta kā atbilstošo elementārdaļu summa, tad
1) vienādo saucējus;
2) pielīdzinot iegūto skaitītāju dotās funkcijas skaitītājam, aprēķina nezināmos koeficientus.
Piemērs:
Sadali elementārdaļās izteiksmi 1x27x+12.
Risinājums.
Vispirms sadala reizinātājos saucēju. Saucējam ir divas dažādas reālas saknes \(3\) un \(4\).
x27x+12=x4x3
 
Var uzrakstīt sadalījumu elementārdaļās: 
1x27x+12=1x4x3=Ax4+Bx3
 
Skaitītāji nav zināmi, tāpēc tos apzīmē ar burtiem \(A\) un \(B\).
Lai noskaidrotu \(A\) un \(B\), vienādo elementārdaļu saucējus:
 
1x27x+12=A(x3x4+Bx4x31x27x+12=Ax3+Bx4x27x+121x27x+12=Ax3A+Bx4Bx27x+12
 
Tā kā daļas ir vienādas, to saucēji arī ir vienādi, tad vienādiem jābūt arī skaitītājiem:
1=Ax3A+Bx4BAx3A+Bx4B=1
 
Ir dažādi veidi, kā noteikt \(A\) un \(B\).
Aprēķināsim šos koeficientus, \(x\) vietā ievietojot konkrētas vērtības. Zināms, ka uzrakstītā vienādība izpildās jebkurai \(x\) vērtībai.
 
1) \(x =4\), tad
A43A+B44B=14A3A+4B4B=11A0=1A=1
Pagaidām iegūto \(A\) neizmantosim.
 
2) \(x\) vietā ievietosim otru sakni.
Ja \(x=3\), tad
A33A+B34B=101B=1B=1
 
Tātad
1x27x+12=1x4+1x31x27x+12=1x41x3
 
Nākošā teorijā aplūkosim 2) gadījumu, kad saucēja sakne ir ar kārtu \(k\) (\(k>1\)).
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Dainis Kriķis. Kārlis Šteiners. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 2. daļa. izm. 19.- 20. lpp.