Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads ekonomikā Ekonomikas skaidrojums, makroekonomika un mikroekonomika
2. Ekonomikas būtība Ekonomikas pamatproblēma un pamatpretruna, preces un pakalpojumi
3. Ekonomiskās domāšanas īpatnības Tirgus dalībnieki, vienkāršots ekonomikas modelis, ražošanas resursi. Ceteris paribus principa nepieciešamība.
4. Ražošanas resursi. Pamatjautājumi Ražošanas resursi, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu. Ekonomikas pamatjautājumi
5. Alternatīvas izmaksas Izvēles situācija, izvēle un alternatīvās izmaksas, lēmumu pieņemšanas algoritms.
6. Ekonomiskās rīcības motīvi Tirgus dalībnieku mērķi un stimuli, tirgus mehānisms un demokrātija, ekonomikas mērķi
7. Ražošanas iespēju robeža Ražošanas iespēju robežas. Ko attēlo ražošanas iespēju robeža? Patēriņu iespēju robeža
8. Tirgvedība Tirgvedības jeb mārketinga būtība un nozīme, tirgvedības pamatelementi (5P).
9. Reklāma Mārketinga attīstība un reklāma, Preces dzīves cikls; Kā veidot labu reklāmu?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads ekonomikā I 1. izziņas līmenis zema 1p. Ekonomikas būtības noteikšana (1.veids)
2. Ievads ekonomikā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ekonomikas būtības noteikšana (2.veids)
3. Tirgus dalībnieki I 1. izziņas līmenis zema 1p. Tirgus dalībnieki, vienkāršots ekonomikas modelis, ražošanas faktori (1.veids)
4. Tirgus dalībnieki II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tirgus dalībnieki, vienkāršots ekonomikas modelis, ražošanas faktori (2.veids)
5. Ražošanas resursi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ražošanas resursi, to iedalījums, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu (1.veids)
6. Ražošanas resursi II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ražošanas resursi, to iedalījums, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu (2.veids)
7. Ražošanas resursi III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ražošanas resursi, to iedalījums, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu (3.veids)
8. Izvēles situācija I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēles situācija, alternatīvas izmaksas
9. Izvēles situācija II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Alternatīvas izmaksas, izvēles situācija
10. Alternatīvas izmaksas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Alternatīvas izmaksas aprēķināšanas uzdevums
11. Tirgus dalībnieku mērķi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tirgus dalībnieku atšķirīgie mērķi, Tirgus mehānisms, demokrātija, Ekonomikas mērķi (1.veids)
12. Tirgus dalībnieku mērķi II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tirgus dalībnieku atšķirīgie mērķi, Tirgus mehānisms, demokrātija, Ekonomikas mērķi (2.veids)
13. Mārketings, tā elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mārketings un tā elementi
14. Reklāma. Preces dzīves cikls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mārketinga attīstība. Reklāma. Preces dzīvescikls. Mārketingu ietekmējošie faktori.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Ekonomikas būtība (2019. g.) Citi vidēja 1p. Izprot ekonomikas pamatproblēmu, izprot efektīvas resursu izmantošanas nozīmi.
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Ekonomikas būtība (2018.g.) Citi zema 1p. Izprot ekonomikas pamatproblēmu, prot izvērtēt alternatīvas un pieņemt ekonomisku lēmumu;

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads ekonomikā I Citi vidēja 1p. Ekonomika, tās pamatproblēma, makroekonomika, makroekonomika (1.veids)
2. Ievads ekonomikā II Citi vidēja 1p. Ekonomika, tās pamatproblēma, makroekonomika, makroekonomika (2.veids)
3. Tirgus dalībnieki I Citi vidēja 1p. Tirgus dalībnieki, vienkāršots tirgus modelis, ražošanas faktori
4. Tirgus dalībnieki II Citi vidēja 1p. Tirgus dalībnieku atšķirīgie mērķi, tirgus mehānisms, ekonomikas mērķis
5. Ražošanas resursi I Citi vidēja 1p. Ražošanas resursi, ražošanas faktori un samaksa par tiem, ekonomikas pamatjautājumi (2.veids)
6. Ražošanas resursi II Citi vidēja 1p. Ražošanas resursi, ražošanas faktori un samaksa par tiem, ekonomikas pamatjautājumi (1.veids)
7. Ražošanas resursi III Citi vidēja 1p. Ražošanas iespēju robeža, patēriņa iespēju robeža
8. Izvēles situācija Citi vidēja 1p. Izvēles situācija, kompromisa izvēle, alternatīvas izmaksas
9. Alternatīvas izmaksas Citi vidēja 1p. Alternatīvas izmaksas
10. Tirgus. Konkurence Citi vidēja 1p. Mārketings un tā elementi.
11. Reklāma Citi vidēja 1p. Reklāma un preces dzīvescikls

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekonomikas būtība 00:00:00 vidēja 4p. Ekonomikas pamatproblēma. Mikroekonomika un Makroekonomika. Tirgus dalībnieki, to atšķirīgie mērķi. Tirgus mehānisms. Vienkāršots tirgus modelis. Ražošanas faktori.
2. Ražošanas resursi. Izvēles situācija 00:00:00 vidēja 4p. Ražošanas resursi, samaksa par tiem. Ražošanas iespēju robeža. Izvēles situācija, kompromiss, alternatīvas izmaksas.
3. Alternatīvas izmaksas. Tirgvedība 00:00:00 vidēja 3p. Alternatīvas izvēle. Mārketings un P elementi. Reklāma.