Tirgus dalībnieku atšķirīgie mērķi
  
Katram ekonomikas dalībniekam (mājsaimniecības, uzņēmumi, valsts) ir savi atšķirīgi mērķi, to sasniegšanas mehānisms un vēlamais rezultāts.
  
Katra ekonomikas dalībnieka mērķus, sasniegšanas mehānismus un vēlamo var apskatīt tabulā.
 
Tirgus dalībnieki
Nozīmīgākie mērķi
Mērķu saskaņošanas mehānisms
Vēlamais rezultāts
Mājsaimniecības
Maksimāli apmierināt savas vajadzības (maksimizēt derīgumu);
Zemas, stabilas cenas.
Tirgus mehānisms.Dzīvot kļuvis labāk - augstāks dzīves līmenis, var patērēt vairāk preču.
Valsts
Ekonomikas izaugsme;
Pilnīga nodarbinātība;
Ekonomiskā brīvība;
Sociālā nodrošināšana;
Ekonomiskā stabilitāte.
Demokrātija;
Valsts ekonomiskā politika.
Tautas attīstība;
Ilgtspējīga ekonomika;
Sociāls miers.
Uzņēmumi
Ražot vairāk produktu par augstāku cenu un gūt iespējami lielāku peļņuTirgus mehānisms.Var veikt sekmīgu komercdarbību, peļņa

Katra tirgus dalībnieka mērķi ir citādi, tāpēc katrai sabiedrībai ir jāizstrādā īpašs mehānisms, kas saskaņotu visu ekonomikas dalībnieku atšķirīgos ekonomikas mērķus. Mūsdienās par šādiem mehānismiem kalpo tirgus, demokrātija un valsts.
   
Tirgus mehānisms un demokrātija  
"Tirgus ir mehānisms, kas saved kopā kādas preces pircēju un pārdevēju un ļauj vienoties par cenu."
"Tirgus ekonomikas regulēšana notiek ar cenu mehānismu. Cena nodrošina nepieciešamo informāciju tirgus dalībniekiem - ražotājiem, patērētājiem. Brīvas cenu veidošanās mehānisms nodrošina gan efektīvu resursu sadali, gan pilnīgāku patērētāju vajadzību apmierināšanu.
 
Tirgus sistēma veic šādas funkcijas:
  1. veido preces cenu;
  2. nodrošina informāciju;
  3. stimulē ražotājus, patērētājus;
  4. veic ekonomikas regulēšanu."
 
tirgus_mehanisms.png
 
"Demokrātija (sengrieķu valodā - tautas vara) ir valsts pārvaldes forma, kurā varu īsteno tauta (tiešā demokrātija) vai tās ievēlēti pārstāvji (reprezentatīvā demokrātija)."
 
Ekonomiskie mērķi
Svarīgi!
Ekonomikas mērķis - tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība.
Ilgtspējīga attīstība nozīmē labklājības pieaugumu visiem iedzīvotājiem tagad, taču tā, lai tas neapdraud labklājību nākotnē (to var apdraudēt, piemēram, vides piesārņošana, mežu izciršana, bezatbildīga aizņemšanās no kredītiestādēm).