Teorija

Uzdevumi

1. Ievads ekonomikā I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ievads ekonomikā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tirgus dalībnieki I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Tirgus dalībnieki II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ražošanas resursi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ražošanas resursi II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ražošanas resursi III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izvēles situācija I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izvēles situācija II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Alternatīvas izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Tirgus dalībnieku mērķi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Tirgus dalībnieku mērķi II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Mārketings, tā elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Reklāma. Preces dzīves cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Ekonomikas būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Ražošanas resursi. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Alternatīvas izmaksas. Tirgvedība

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem