Teorija

Uzdevumi

1. Ievads ekonomikā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ievads ekonomikā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tirgus dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tirgus dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Alternatīvas izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Tirgus dalībnieku mērķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Tirgus dalībnieku mērķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Mārketings, tā elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Reklāma. Preces dzīves cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ekonomikas būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Ražošanas resursi. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Alternatīvas izmaksas. Tirgvedība

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli