"Ekonomika ir tautsaimniecība - saimniecisko darbību kopums valstī; arī zinātnes nozare par to, kā cilvēki maina preces un pakalpojumus, lai sasniegtu savu mērķi."
"Ekonomika ir zinātne par to, kā sabiedrība ar ierobežotiem resursiem visefektīvāk var apmierināt cilvēku neierobežotās vajadzības."
Galvenais ekonomikas mērķis ir ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīga attīstība nozīmē - labklājības pieaugumu visiem iedzīvotājiem tagad, taču tā, lai tas neapdraud labklājību nākotnē.
 
Ekonomikas pamatproblēma ir pretruna starp neierobežotajām cilvēku vajadzībām un ierobežotajiem resursiem, lai šīs vajadzības apmierinātu.
Ekonomikas pamatpretruna: no vienas puses cilvēku vajadzības un vēlmes ir neierobežotas, bet no otras puses cilvēku iespējas ir ierobežotas, jo ir ierobežots resursu daudzums.
Svarīgi!
"Vajadzība ir iekšējā nepieciešamība pēc tā, bez kā cilvēks nevar iztikt.
20. gs 50-tos gados amerikāņu psihologs A. Maslovs ir aprakstījis savu priekšstatu par vajadzību struktūru. Viņa modelī visas vajadzības ir sakārtotas piecos līmeņos un attēlotas piramīdas vai trapeces formā."
 
maslova_piramida.png
 
Ir pieejami vairāki traktējumi un tulkojumi no oriģinālās Abrahama Maslova vajadzību piramīdas, šeit ir pāris piemēri:
 
Preces ir lietas, kuras patērējot cilvēki apmierina savas vajadzības.
 
"Pakalpojumi ir personas pasūtījuma izpilde, kura rezultātā top jaunas lietas, tiek pārveidota vai uzlabota esošā vai personas uzdevumā veikts darbs, piemēram, tūrisma aģentūra organizē ceļojumus, bankas veic finanšu operācijas, kurpnieks salabo kurpes utt."
 
Pirmās nepieciešamības preces ir preces, kuras apmierina cilvēku svarīgākās (fizioloģiskās, drošības) vajadzības.
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 8. - 9. lpp.
Kas? Kur? Kad? Enciklopēdiskā vārdnīca skolēniem / G. Sēja. -Rīga: Zvaigzne ABC, -332 lpp. :il izmantotā literatūra: 327. lpp.