Tirgvedības attīstība
  
Kopš 20. gs. 50-to gadu vidus mainījās izpratne par tirgvedību (mārketingu). Tas notika tāpēc, ka sākas tirgus un patērētāju pētīšana. Klients kļuva par noteicēju tirgū. Uzņēmumi pakļāva savu darbību patērētāju vajadzību izzināšanai un apmierināšanai.
Pateicoties mārketinga pasākumiem, uzlabojās patērētāju (arī uzņēmumu) un visas sabiedrības labklājība kopumā.
20. gs 90-os gados sāka veidot patērētāju vajadzības. Mārketinga pasākumus sāka plānot jau pirms preces ražošanas - tā kļūst par intelektuālu darbību.
Mūsdienās ar mārketingu saprot "darbību, ideju, preču un pakalpojumu ražošanas plānošanā un projektu izstrādāšanā, cenu veidošana, virzīšanā, sadalē, lai pilnveidotu maiņu ar mērķi apmierināt individuālo un organizēto objektu vajadzības."
 
"Sākotnēji visizplatītākā reklāmas forma bija citu cilvēku ieteikumi, taču komerciāla rakstura ziņas un vēlēšanu kampaņas reklāmas ir atrastas pat Pompeju drupās. Modernā reklāma attīstījās līdz ar drukāšanas attīstību 15. un 16. gadsimtā. 17. gs. sāka parādīties reklāmas Anglijas avīzēs, un gadsimta laikā reklāma kļuva ļoti populāra.
 
Nepieciešamība pēc reklāmas auga, 19. gs. attīstoties ekonomikai. 1843. gadā Volnijs Palmers Filadelfijā izveidoja pirmo reklāmas aģentūru. Sākotnēji reklāmu aģentūras nodarbojās tikai ar reklāmas laukumu tirgošanu, taču 20. gs. sāka pārņemt atbildību arī par reklāmu saturu."
 
Pirmais patērētāju izpēti sāka veikt Georgs Gellaps (1901-1984). Patērētājus izpēta, veicot aptaujas, diskusijas, intervijas, tirgus testēšanu. "Izpētes gaitā cenšas noskaidrot preces kopējo pieprasījumu, spēju veikt jaunus pirkumus, pretenzijas attiecībā uz kvalitāti, krāsu, iepakojumu, informāciju un patērētāju ienākumus, viņiem turpmāko cenu, kādu analogu preci viņi pašreiz lieto, kur viņiem izdevīgāk iegādāties preci, kā viņi iegūst informāciju par preci."
 
Coca-cola reklāmas vēsturiskie piemēri
 
coca.jpg coca1.jpg
 
Reklāma

Reklāma ir materiāls, kura pamatmērķis ir pārliecināt cilvēkus patērēt noteiktu preci, pakalpojumu, popularizēt kādu ideju vai indivīdu.
 
Reklāmas mērķis ir radīt pieprasījumu, kā arī mērķis var būt tēla uzlabošana, informācijas sniegšana par produktu utt.
 
Reklāmas uzdevums ir:
 • radīt pieprasījumu pēc kāda produkta, tāpēc reklāmām raksturīga produkta pozitīvo īpašību izcelšana vai pārspīlēšana un negatīvo īpašību noklusēšana;
 • popularizēt preci;
 • iepazīstināt ar preces īpašībām, preces iespējamo izmantošanu;
 • informēt pircējus par priekšrocībām un atlaidēm;
 • nostiprināt uzticību precei;
 • pārspēt konkurentu preces.
 
"Reklāmas pamatprincipi ir:
 • tai jāspēj radīt un noturēt patērētāja interese par produktu;
 • patērētājam jātiecas piepildīt vēlmi iegūt produktu vai rīkoties kā citādi atbilstoši reklāmdevēja nolūkiem.
 
Reklāmai jābūt:
 • oriģinālai (lai tā saistītu patērētāja uzmanību daudzu citu vidū),
 • pievilcīgai (ar skaistumu, humoru, patērētājam tuvām izjūtām, uzskatāmu pamatojumu produkta kvalitātei),
 • realizētai piemērotā vietā un laikā,
 • atkārtotai.
 
Reklāmas bieži sastopamas masu saziņas līdzekļos (televīzijā, radio, avīzēs un žurnālos), kā arī dažādās publiskās vietās – reklāmu stendos, uz transporta līdzekļiem, veikalu skatlogos utt. Nozīmīga loma reklāmu biznesā ir arī Internetam.

Citi reklāmu veidi:
 • interaktīvās reklāmas (it sevišķi Internetā),
 • mēstules (spams),
 • skrejlapas,
 • pārdošana pa telefonu vai produktu piedāvāšana uz ielas vai mājās (nevēlama, jo tiek uzskatīta par pārāk agresīvu),
 • kaut ko sponsorējot."
 
Vides reklāma
 
vides_reklama_1.jpg
 
vides_reklama_2.jpg
 
Preces dzīvescikls un reklāma
  
"Tirgvedības speciālisti preci redz kā dzīvu organismu, kurš dzimst, attīstās, nobriest, mirst, tāpēc viņi runā par preces dzīvesciklu. Viņi uzskata, ka precei ir ierobežots mūžs, ka savā attīstībā prece iziet četras stadijas jeb periodus.
 
realizācija un peļņa.svg
(Attēlā preces dzīvescikls)
 
Preces dzīvescikla stadijas:
 • ieviešana;
 • augšana;
 • briedums;
 • kritums.
Ieviešana - laiks, kad prece parādās tirgū. Šajā periodā palielinās preces realizācijas apjoms, peļņas var arī nebūt, vai tā var būt ļoti maza, jo ir lielas vidējās izmaksas un augstas preces ieviešanas izmaksas.

Šajā stadijā uzņēmumi izmanto informējošu reklāmu:
 • informē pircēju par jauno preci,
 • informē par preces īpašībām, to iespējamo izmantošanu,
 • informē par preces ražotāju;
 • veido pieprasījumu pēc jaunas preces,
 • koriģē pircēju priekšstatu par preci,
 • parāda preces drošumu.
Ieviešanas periodā uzņēmumi veicina preces realizāciju - prezentējot preci, veidojot preču paraugdemonstrāciju, piedāvājot preču paraugus, izsūtot informāciju par preci.
 
Augšana - laiks, kad prece tirgū ir atzīta, ievērojami aug tās realizācija un peļņa.

Augšanas periodā bieži izmanto pārliecinošo reklāmu:
 • parāda preces servisa, garantiju piedāvājumu,
 • uzsver preces priekšrocības, pārākumu par analogām precēm,
 • parāda, ka prece ir modē,
 • veido uzticību preču zīmei,
 • pārliecina, ka preces jaunās īpašības ietaupa pircēju naudu.
Briedums - periods, kurā samazinās realizācijas apjoma pieaugums, jo preci jau iegādājušies daudzi patērētāji. Peļņa sniedz maksimumu, jo samazinās vidējas izmaksas.

Šajā periodā visbiežāk izmanto atgādinošo reklāmu:
 • atgādina preces labās īpašības un priekšrocības,
 • parāda atšķirības starp dažādiem preces veidiem,
 • atgādina pircējiem, ka prece drīz atkal būs vajadzīga,
 • parāda jaunas preces izmantošanas iespējas.
Kritums - periods, kad realizācijas apjoms un peļņa strauji samazinās, apmierināts pircēju pieprasījums. Prece sevi ir izdzīvojusi - mainās mode, sāk ražot jaunas preces u.c.

Šajā posmā preci reklamēt nav īpašas nozīmes, labāku rezultātu var gūt, samazinot reklāmas izmaksas, pārtraucot preces ražošanu un preces krājumus pārdot par pievilcīgāku, zemāku cenu."
 
Kā veidot labu reklāmu
  
Lai reklāma būtu iedarbīga:
 
1) Jāizlemj, uz ko būs vērsta reklāma - uz preci vai uz pircēju. Ja reklāma orientēta uz preci, tad jāakcentē tās īpašības, patērēšanu vai arī salīdzināt ar citu preci.
Uz patērētāju reklāma iedarbosies, ja aizskars cilvēku uzskatus, pārliecību, ja tā būs orientēta uz noteiktu sociālo grupu, dzīvesveidu, vai arī uz neapzinātām vēlmēm un ja tā mudinās pircēju iegādāties preci.
 
2) Lai reklāma sāktu darboties, jāpanāk, lai patērētājs tai pievērš uzmanību.

To var izdarīt ar vairākiem līdzekļiem:
 • radot pārsteidzošu, nestandarta situāciju, kas var izpausties gan kā savdabīga darbība, gan kā neparasts lietu sakārtojums;
 • reklāmā uzmanību piesaista visvairāk skaistas sievietes, bērni, laimīgas ģimenes, dzīvnieki, vīrieši.
 • ar sabiedrībā pazīstamiem un populāriem cilvēkiem, piemēram, Džordžs Klūnijs reklamē Martini "No Martini, no party!"
 • uzmanību piesaista arī labs humors, piemēram, Zelta Zivtiņas reklāma;
 • vēršanās pie patērētāja personīgi.
zz_xmas_dvd3_1_webam.jpgMartini060907_2.jpg
 
3) Kad patērētāju interese ir piesaistīta, jārada interese. To var panākt radot labu noskaņojumu, pozitīvas emocijas, jo šādā situācijā cilvēki visvieglāk šķiras no savas naudas.
 
4) Jāveido patērētāju motivācija - jārada argumenti, motīvi, iemesli, kas būtu pamats patērētāju rīcībai.
 
5) Jāpalīdz patērētājiem apzināties savas vajadzības. Jo labāk viņš tās apzināsies, jo lielāka būs viņa vēlme nopirkt preci.
 
6) Jāpamudina patērētājs uz rīcību.
 
Tirgvedību ietekmējoši faktori
  
"Tirgvedību būtiski ietekmē daudzi faktori. Tos iedala divās lielās grupās - mikrovidē un makrovidē. Ar mikrovidi saprot piegādātājus, starpniekus, konkurentus un sabiedrību. Ar makrovidi saprot ekonomiskos, politiskos un sociālos apstākļus."
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297. lpp. :il izmantotā literatūra: 140.-143. lpp.
http://www.allmoldova.com/uimg/UBFBTradeGroup/Martini060907_2.jpg
 
Taksometrs ar reklāmu
Foto autors: EurovisionNim
Hyundai_i40_with_Dalkin_Advertising_operating_under_Comfort_taxis.jpg, CC BY-SA 4.0
 
Restorāna reklāma
Foto autors: Victorgrigas
Clarkes_on_Belmont.jpg, CC BY-SA 3.0