Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Ievads ekonomikā I 1p.
2. Ievads ekonomikā II 1p.
3. Tirgus dalībnieki I 1p.
4. Tirgus dalībnieki II 1p.