Izvēles situācija ir nepieciešamība no vairākām iespējām izvēlēties vienu.
Cilvēkam nereti jāpieņem lēmums pēc principa: vienu vai otru, piemēram, vai pirkt sieru, vai desu.
 
Biežāk cilvēks veic kompromisa izvēli, kuru varētu raksturot ar principu "nedaudz viena un nedaudz otra", tas ir, nopirkt gan nedaudz siera, gan nedaudz desas. Ir jāatsakās no kāda siera daudzuma, lai nopirktu arī desu.
 
Atteikšanās no zināma daudzuma siera - tās arī ir izvēles izmaksas.
 
"Alternatīvas izmaksas ir viss, no kā jāatsakās, lai iegūtu kādu labumu."
Lai pieņemtu lēmumu (izdarītu izvēli), iesaka veikt piecas darbības:
  1. Formulēt problēmu;
  2. Uzskaitīt visu problēmu risinājuma iespējas;
  3. Noteikt mērķus (kritērijus);
  4. Novērtēt katras iespējas atbilstību mērķiem un noteikt divas labākās iespējas jeb alternatīvas;
  5. Izvēlēties alternatīvu, kas vislabāk atbilst mērķiem.
"Izvēles cena - nākamās labākās alternatīvas vērtība naudā."
 
Alternatīvās izmaksas. Ar ko nodarboties?
Alternatīvas jēdziens palīdz izprast, ar ko ir izdevīgāk nodarboties.
 
ko_darit.png
 
Annai un Maijai pēc skolas pabeigšanas ir jāizvēlas, ko darīt turpmāk - mācīties augstskolā (ražot zināšanas), vai adīt cimdus pārdošanai.
 
Draudzenes ir aprēķinājušas, cik zināšanu un cik cimdu vienā stundā katra var saražot (skatīt tabulu zemāk).
 
 
Zināšanas (vienības)
Cimdi (gab.)
Anna
\(10\)
\(6\)
Maija
\(12\)
\(3\)
  
Svarīgi!
Ekonomisti uzskata, ka katram jāražo tas, ko var veikt ar mazākām alternatīvas izmaksām (ražot tā, lai būtu mazāk no kaut kā jāatsakās).
Piemērs:
Noteiksim zināšanu un cimdu alternatīvas izmaksas!
  
 
Zināšanu alternatīvās izmaksas
(no kā jāatsakās, ražojot zināšanas) 
Cimdu alternatīvās izmaksas
(no kā jāatsakās, ražojot cimdus)
  
Anna
610=35
106=123
Maija
312=14
123=4
 
 
Salīdzināsim alternatīvas izmaksas:
  • Lai saražotu vienu vienību zināšanu, Annai ir jāatsakās no 35 cimda, Maijai no 14 cimda.
Tātad zināšanu ražošanas alternatīvas izmaksas zemākas ir Maijai, un "ekonomisti" ieteiktu viņai studēt.
  • Lai saražotu vienu cimdu pāri, Annai ir jāatsakās no 123 zināšanu vienībām, bet Maijai no \(4\) zināšanu vienībām.
Tātad zemākas cimdu alternatīvas izmaksas ir Annai, tāpēc viņai "ekonomisti" ieteiktu adīt cimdus.
Atsauce:
Mihails Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. -Rīga: Raka 2001.,-297 lpp. :il - izmantotā literatūra:18.-20. lpp.