Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu pareizrakstība, mācību priekšmeti, izvēles uzd. – Spelling, School subjects

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Skolas termini, tulkojums, izvēles uzdevums – School terms

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Darbības klasē un vietas skolā – School activities and places

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Pareizrakstība: Skolā, klasē – Spelling. At school, at the lesson

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Vārdu pareizrakstība: cilvēki un lietas skolā – Spelling, People and Things in the School

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Diktāts: Vārdi par skolu – Listening. Words about school

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
7. Teikumi par skolu – Sentences about school

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Mācību priekšmeti – School subjects

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Diktāts; izteicieni par skolu – Dictation, Sentences about School

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
10. Stundu saraksts – Timetable

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lasīšana, aizpildīšana "Mana skola" – Reading, My School

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lasīšana: "Mana mīļākā stunda" – Reading. My favourite lesson

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Lasīšana: dialogi par skolas dzīvi – Reading. Dialogues about school life

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Stundu saraksts – School Timetable

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Lasīšana: Annas skola – Reading. Ann's school

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Klausīšanās. Bibliotēkā – Listening. At the library

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Klausīšanās; skolas jēdzieni – Listening. School terms

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Skolas ikdiena, video – School life

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Skolas dzīve – School life

Grūtības pakāpe: zema

6
2. Mana skola – My School

Grūtības pakāpe: zema

12
3. Skola – School

Grūtības pakāpe: vidēja

13,5
4. Lasīšana – Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

15
5. Skolas dzīve (vārdu pareizrakstība) – School life

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Training test. School and you

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem